Budowa profili instalacyjnych na przykładzie dystrybucji Drupal Business

Przedstawienie budowy profilu instalacyjnego opartego o strukturę Drupal 7 w prezentacji pokazane zostaną:

- struktura profilu instalacyjnego
- zagnieżadzanie i uruchamianie rozwiązań dedykowanych dla dystrybucji
- proces instalacji i opcje automatucznego sugerowania danych w formularzach
- zaplecze dla developera oraz przykłady testów dystrybucji

Wszystkie elementy będą przestawione na dystrybucji tworzonej w ramach edukacji Drupala 7 dla projektu DrupalEdu.pl

Speakers: 
Status: 
Unprocessed
Experience level: 
Intermediate
Session Language: 
Polish