Drupal jako platforma dla webowych aplikacji biznesowych/ Drupal as a platform for web business application

For English please scroll down.

Celem prezentacji jest przedstawienie Drupala jako platformy dla webowych aplikacji biznesowych. Prezentacja będzie oparta na przykładzie aplikacji wykorzystywana w średniej wielkości firmie. Do najważniejszych zadań aplikacji należą:
- obieg dokumentów/ zamówień pomiędzy różnymi działami w firmie (Zakupy, Finanse, Dział Serwisu, Dział Techniki) z podziałem na projekty; - ścieżka akceptacji dokumentów (z podziałam na role użytkowników); - baza klientów; - baza dostawców; - zarządzanie kosztowe projektów; - raportowanie wyników; - ewidencja środków trwałych (samochody, komputery, telefony, narzędzia itp.); - i wiele, wiele innych funkcji.
Najważniejsze moduły na jakich chciałbym się skupić to: - Organic Groups, Workflow oraz Views.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych :)

The purpose of the presentation is to present Drupal as a platform for web-based business applications. The presentation will be based on example of the running application in medium sized company. The most important tasks of the application are: workflow of the documents and orders between company's departments (Purchasing Dep., Finance Dep. Servicing Dep. and Technical Dep.). All of the document/ order workflows are divided by unique projects and depend on path of acceptance.
The most important modules I'd like to focus are: Organic Groups, Workflow and Views.
Feel free to be invited :)

Speakers: 
Status: 
Unprocessed
Experience level: 
Intermediate
Session Language: 
English