GIT workflow oraz dobre praktyki programistyczne

Głównie skupię się na opisie dobrych praktyk przy korzystaniu z GITa przy małym i dużym projekcie. Również porady jak używać GITa przy deploymencie dużej aplikacji Drupalowej.

- czym jest GIT
- czym się różni od innych systemów kontroli wersji
- jakie narzędzia deweloperskie wspierają GIT
- dobre praktyki: jak używać GITa w pracy zespołowej
- opisanie własnych doświadczeń z GITem po rocznej pracy zgodnie z GIT workflow
- czy i jak można używać GIT workflow przy pracy z aplikacją Drupalową

Speakers: 
Status: 
Accepted
Experience level: 
Beginner
Session Language: 
Polish
Youtube: